|

لاستیک

لاستیک ایرانی چند؟ | قیمت جدید لاستیک در بازار

جدیدترین قیمت لاستیک ایرانی در بازار اعلام شد.

لاستیک ایرانی چند؟ | قیمت جدید لاستیک در بازار
کد مطلب : 44056

خبرنگار: علی طاهری

قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز در بازار تهران اطلاع رسانی شد.

سایز قیمت هر حلقه
لاستیک (تومان)

ایران تایر

185.60.14 1.820.000
185.65.14 1.800.000
205.60.15 1.750.000
215.55.16 ----
175.70.13 1.750.000
205.55.16 1.670.000
165.65.13 1.695.000
205.60.14 1.760.000
175.60.13 1.690.000
185.65.15 1.700.000

کویر تایر

215.60.17 2.520.000
215.65.16 2.330.000
225.65.17 2.650.000
185.60.14 1.800.000
205.60.15 2.150.000
225.55.18 ----
185.65.15 1.800.000
175.60.13 1.800.000
175.70.13 ----
235.55.19 ----
225.60.18 ----
205.50.16 1.710.000
165.65.13 1.800.000
205.60.14 2.045.000
195.60.15 2.020.000
235.55.18 2.460.000
215.45.18 ----
195.65.15 ----
265.65.17 ----

یزد تایر

195.65.15 2.100.000
165.70.13 1.850.000
165.65.13 1.800.000
205.60.14 2.150.000
205.60.15 2.150.000
175.70.13 1.810.000
205.50.16 1.500.000
205.60.14 2.000.000
205.55.16 2.150.000
215.55.17 2.600.000
205.55.16 1.900.000
185.65.15 1.850.000
225.55.18 ----
185.65.15 1.860.000
185.65.14 1.830.000
175.60.13 1.805.000
235.65.17 ----
185.60.14 1.750.000

بارز

265.65.17 3.600.000
225.45.18 2.400.000
185.65.14 ----
215.55.16 ----
205.50.16 ----
205.60.14 2.050.000
185.65.15 1.850.000
225.70.16 ----
215.65.16 2.420.000
205.55.16 ----
195.60.15 2.000.000
175.70.13 ----
175.70.13 ----
205.60.15 ----
165.65.13 ----
185.65.15 ----
205.60.15 2.110.000
235.60.18 2.830.000
235.55.19 2.950.000

 

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین