|

یارانه

تغییر بزرگ در یارانه اردیبهشت | افزایش یارانه در راه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع دو پرداختی به اقشار محروم، یعنی یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی نسبت به خط فقر کفایت نمی‌کند.

تغییر بزرگ در یارانه اردیبهشت | افزایش یارانه در راه است؟
کد مطلب : 44149

خبرنگار علی طاهری

بررسی داده های کمیته امداد و سازمان بهزیستی نشان می‌دهد مجموع پرداختی به اقشار محروم شامل یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی نسبت به خط فقر شدید و مطلق کفایت نمی‌کند.

براساس گزارش تسنیم، بر این اساس نسبت مجموع متوسط مستمری و یارانه نقدی دو نفره به خطر فقر شدید دو نفره در سازمان بهزستی ۷۵ درصد و در کمیته امداد ۸۶ درصد کفایت می‌کند.

نسبت مجموع متوسط مستمری و یارانه نقدی دو نفره به خطر فقر مطلق دو نفره در سازمان بهزستی ۴۷ درصد و در کمیته امداد ۵۴ درصد کفایت می‌کند.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین