|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه 22 اردیبهشت 1403 | قیمت سکه ثابت ماند

سکه امامی با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی شنبه 22  اردیبهشت 1403 | قیمت سکه ثابت ماند
کد مطلب : 44358

خبرنگار: علی طاهری

سکه امامی با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.ربع سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کاملهر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۷۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۹۲,۹۰۰ تومان معامله شد.هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۰.۶۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۴۳۵,۰۰۰ تومان معامله شد.هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۷۴ معامله شد.

قیمت سکه امامی

امروز سکه امامی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز -شنبه 22  اردیبهشت- با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

امروز نیم سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون) تومان رسیده بود، امروز -شنبه 22  اردیبهشت- به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون) تومان رسید

قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون) تومان رسیده بود، امروز -شنبه 22  اردیبهشت- به ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 22  اردیبهشت - به ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین