|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 | قیمت دلار در بازار چند؟

قیمت دلار امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 در بازار اعلام شد

قیمت دلار امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 | قیمت دلار در بازار چند؟
کد مطلب : 44475

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۴,۳۱۴ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۳۲ تومان کاهش، ۴۴,۳۱۴ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۴,۳۱۴ تومان معامله شد.دلار کانادا با کاهش ۴.۵۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۴,۹۰۰ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۴,۳۱۴ (چهل و چهار هزار و سیصد و چهارده ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 26 اردیبهشت - به ۴۴,۳۱۴ (چهل و چهار هزار و سیصد و چهارده ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۷,۳۴۶ (چهل و هفت هزار و سیصد و چهل و شش ) تومان رسیده بود، امروز -چهارشنبه 26 اردیبهشت- با کاهش ۶.۸۴ درصدی به ۴۴,۳۱۴ (چهل و چهار هزار و سیصد و چهارده ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

امروز دلار در سامانه سنا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۴,۳۱۴ (چهل و چهار هزار و سیصد و چهارده ) تومان رسیده بود، امروز -چهارشنبه 26 اردیبهشت- به ۴۴,۳۱۴ (چهل و چهار هزار و سیصد و چهارده ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۶,۹۳۶ (چهل و شش هزار و نهصد و سی و شش ) تومان رسیده بود، امروز -چهارشنبه 26 اردیبهشت با کاهش ۴.۵۳ درصدی به ۴۴,۹۰۰ (چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین