|

قیمت طلا

قیمت طلا امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 | قیمت طلا اوج گرفت

قیمت طلا هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۷۷۰۰ تومان کاهش، ۳,۷۹۲,۹۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 | قیمت طلا اوج گرفت
کد مطلب : 44478

خبرنگار: علی طاهری

قیمت طلا هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۷۷۰۰ تومان کاهش، ۳,۷۹۲,۹۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۵۰۰۰ تومان کاهش، ۱۶,۴۳۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۷۴ معامله شد.

سکه امامی با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۳,۸۲۰,۶۰۰ (سه میلیون و هشتصد و بیست هزار و ششصد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 26 اردیبهشت - با کاهش ۰.۷۳ درصدی به ۳,۷۹۲,۹۰۰ (سه میلیون و هفتصد و نود و دو هزار و نهصد ) تومان رسید

قیمت مثقال طلا 18 عیار

امروز هر مثقال طلا 18 عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر مثقال طلا 18 عیار که روز قبل تا ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 26 اردیبهشت- با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۱۶,۴۳۵,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار) تومان رسید.

قیمت اونس طلا

امروز هر اونس طلا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۲,۳۸۳ (دو هزار و سیصد و هشتاد و سه ) رسیده بود، امروز -چهارشنبه 26 اردیبهشت- با کاهش ۰.۳۷ درصدی به ۲,۳۷۴ (دو هزار و سیصد و هفتاد و چهار ) رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین