|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز جمعه 18 خرداد 1403 | قیمت دلار در بازار چند؟

قیمت دلار امروز جمعه 18 خرداد 1403 در بازار اعلام شد

قیمت دلار امروز جمعه 18 خرداد 1403 | قیمت دلار در بازار چند؟
کد مطلب : 44773

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۸ تومان افزایش، ۴۵,۲۸۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۵,۲۸۰ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۵,۲۸۰ تومان معامله شد.دلار کانادا با کاهش ۲.۳۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۳,۲۵۰ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰.۲۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۵,۱۸۲ (چهل و پنج هزار و یکصد و هشتاد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۴۵,۲۸۰ (چهل و پنج هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰.۲۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۵,۱۸۲ (چهل و پنج هزار و یکصد و هشتاد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۴۵,۲۸۰ (چهل و پنج هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰.۲۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۵,۱۸۲ (چهل و پنج هزار و یکصد و هشتاد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۴۵,۲۸۰ (چهل و پنج هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۴,۲۸۳ (چهل و چهار هزار و دویست و هشتاد و سه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۴ - با کاهش ۲.۳۸ درصدی به ۴۳,۲۵۰ (چهل و سه هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین