|

قیمت سکه

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه 24 خرداد 1403 | قیمت سکه ثابت ماند

سکه امامی سکه امامی با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه 24 خرداد 1403 | قیمت سکه ثابت ماند
کد مطلب : 44825

خبرنگار: علی طاهری

سکه امامی سکه امامی با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۰۰ تومان کاهش، ۳,۳۷۲,۶۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۹۰۰۰ تومان افزایش، ۱۴,۶۰۹,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر اونس طلا در بازار ۵ روز پیش نسبت به روز قبل ، با ۹ افزایش، ۲,۳۸۳ نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی

روز قبل سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و هفتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه 24 خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه 24 خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه 24 خرداد  ۱۴۰۳ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۴ - به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه 24 خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۴ - به ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین