|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403 | قیمت دلار در بازار چند؟

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰.۲ درصدی درصدی قیمت بود.

قیمت دلار امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403 | قیمت دلار در بازار چند؟
کد مطلب : 44950

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۶ تومان افزایش، ۴۵,۹۴۵ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۶ تومان افزایش، ۴۵,۹۴۵ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۶ تومان افزایش، ۴۵,۹۴۵ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۸ تومان کاهش، ۴۳,۹۰۹ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰.۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۵,۸۴۹ (چهل و پنج هزار و هشتصد و چهل و نه ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲ درصدی به ۴۵,۹۴۵ (چهل و پنج هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد افزایش ۰.۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۵,۸۴۹ (چهل و پنج هزار و هشتصد و چهل و نه ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲ درصدی به ۴۵,۹۴۵ (چهل و پنج هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

قیمت دلار در سامانه سنا شاهد افزایش ۰.۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۵,۸۴۹ (چهل و پنج هزار و هشتصد و چهل و نه ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲ درصدی به ۴۵,۹۴۵ (چهل و پنج هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۳,۹۴۷ (چهل و سه هزار و نهصد و چهل و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۰۸ درصدی به ۴۳,۹۰۹ (چهل و سه هزار و نهصد و نه ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین