|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز پنجشنبه 24 اسفند 1402 | قیمت دلار در بازار ارز چقدرشد؟

قیمت دلار امروز پنجشنبه 24 اسفند 1402 در بازار ارز چقدر شد.

قیمت دلار امروز پنجشنبه 24 اسفند 1402 | قیمت دلار در بازار ارز چقدرشد؟
کد مطلب : 43363

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۳,۱۸۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۳,۱۸۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۳,۱۸۰ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۶۲ تومان کاهش، ۴۴,۲۸۳ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۴۴,۵۴۵ (چهل و چهار هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ مارچ ۲۰۲۴ - با کاهش ۰.۵۹ درصدی به ۴۴,۲۸۳ (چهل و چهار هزار و دویست و هشتاد و سه ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین