|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز یکشنبه 27 اسفند 1402 | قیمت دلار اوج گرفت

قیمت دلار امروز یکشنبه 27 اسفند 1402 در بازار ارز اعلام شد.

قیمت دلار امروز یکشنبه 27 اسفند 1402 | قیمت دلار اوج گرفت
کد مطلب : 43422

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۱۵ تومان افزایش، ۴۳,۳۶۹ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۳,۳۶۹ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با افزایش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۳,۳۶۹ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۴,۳۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۴۳,۲۵۴ (چهل و سه هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار متشکل که ۳ روز پیش تا ۴۳,۲۵۴ (چهل و سه هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در سامانه سنا که ۳ روز پیش تا ۴۳,۲۵۴ (چهل و سه هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار کانادا که ۳ روز پیش تا ۴۴,۳۲۰ (چهل و چهار هزار و سیصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۴,۳۲۰ (چهل و چهار هزار و سیصد و بیست ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین